Vlašić

Vlašić

-Vlašić je prelijepa planina u centralnoj Bosni.

-Poznata je po velikom broju sadržaja i prelijepoj prirodi.

-Najviši vrh je Paljenik na 1933 m.Region Vlašića poznat je po vlašićkom(travničkom) siru i psu tornjaku,autohtonom bosanskom pastirskom psu.

-Na ovoj planini raste i Vlašićka ruža (Rosa Brandis). To je endemska biljka koja predstavlja ružu bez trnja. Ukoliko je presadite negdje drugo narast će, ali s trajem.

Vlašićka visoravan počinje kod vrha Ljute grede. Ka jugu se prostire golemi travnjak sa sočnim livadama prema Vlaškoj gomili i Paljeniku. Brojna stada (dželepi) ovaca pasu po tim livadama od ranog proljeća do kasne jeseni. Središte proizvodnje vlašićkog sira je na ovom mjestu. Zimi privlači strastvene skijaše. Za njihove je potrebe krajem 1930-ih počela gradnja velike planinarske kuće u srcu Vlašića, kod vrela Kraljice ispod Crnog vrha (1731 m). Druga planinarska kuća je na Devečanima (1768 m), kamo vode dobri markirani putevi iz Travnika i iz Turbeta preko Paklareva. Vlašićki masiv ka zapadu prelazi u Karaulu goru preko koje se povezuje s Komar-planinom. Iznad Paklareva Galica prelazi u Vlašić. S istoka ograničuju ga rječice Kozica i Bila.